Få kontakt med en utvald mäklare

Om du vill bli kontaktad av en mäklare använd formuläret:
Namn

Email

Bostadsmarknaden i Stockholm

Bostadsmarknaden i Stockholm är utan tvekan den mest intensiva i hela landet. Totalt sker ungefär 150,000 bostadsaffärer varje år i Sverige, och en stor del av dessa inträffar i stockholmsområdet, där allt fler människor väljer att bosätta sig. Inflyttningen till Stockholm har de senaste tio åren varit omfattande, och priserna på fastigheter både utanför och innanför tullarna har gått upp kraftigt. En stor del av förändringen har drivits på av att det skett omfattande ombildningar av fastigheter från hyresrätter till bostadsrätter under denna tidsperiod.

Generellt så kan man säga att priserna i Stockholmsområdet har gått upp konstant under hela 2000-talet med ett minimalt avbrott under den amerikanska bankkrisen 2008. Då sjönk priserna tillfälligt, men därefter har det mer eller mindre skett en konstant uppgång. Många har oroat sig för att det ska ske en störtdykning av priserna, men sannolikheten att en sådan skulle inträffa i Sverige är betydligt mindre än i andra länder, eftersom personer i större utsträckning använder sin köpta fastighet för boende. Marknaden är således mindre spekulativ.

Bostadsmarknaden i Stockholm är tydligt uppdelad mellan innerstaden och staden utanför tullarna. I och med att priserna gått upp kraftigt i innerstaden så har fler och fler valt att flytta utanför tullarna för att kunna bo större och kanske till och med med en högre standard. Om du är intresserad av att mer utförligt få reda på hur bostadsmarknaden i Stockholm ser ut, så kontakta din fastighetsmäklare.