Få kontakt med en utvald mäklare

Om du vill bli kontaktad av en mäklare använd formuläret:
Namn

Email

Svagt intresse för mäklare under 2012

2012 är inte ett starkt år för våra svenska mäklare. Det går faktiskt att visa en sjunkande trend bland antalet sökningar i Google ända från 2004 och en kraftigt dykande kurva 2011 och 2012. 

2012 har klart färre sökningar efter mäklare än 2011 som i sin tur har klart lägre än 2010. Det går däremot inte att dra några egentliga slutsatser om framtiden, om trenden håller i sig eller vänder uppåt är omöjligt att veta.

Datan kommer från Google Trends.